Úplná uzavírka místní komunikace ul. Slavníkovská v Kutné Hoře – Malín

1)   úplná uzavírka místní komunikace ul. Slavníkovská v Kutné Hoře – Malín, pozemek parc.č. 414/1 v k.ú. Malín

2)   doba trvání uzavírky : od 12.8.2019 do 31.8.2019

3)   důvod uzavírky  :          úprava povrchu parkoviště v ul. Slavníkovská v Kutné Hoře

4)   opatření ve vedení linkové osobní dopravy : v uzavřeném úseku není provozována

5)   objízdná trasa není stanovena

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace ul. Slavníkovská v Kutné Hoře – Malín

Nahoru