Úplná uzavírka místní komunikace ul. Nálepkova v Kutné Hoře, části Žižkov

1.Důvod uzavírky  :   provádění výkopových prací pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

2. Rozsah uzavírky:          úplná (úsek mezi křižovatkou  s ul. Vojtěšská a křižovatkou  s ul. Na Kavkách )

3.Termín uzavírky:           21.10.2019 - 30.10.2019  

4. Délka objížďky:            cca   30m  

Objízdná trasa je stanovena po místních komunikacích Vojtěšská, Bělocerkevská, Na Kavkách v Kutné Hoře části Žižkov, objízdná trasa je obousměrná

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace ul. Nálepkova v Kutné Hoře, části Žižkov

Nahoru