Úplná uzavírka místní komunikace Pod Hrádkem v Kutné Hoře, části Vrchlice

  1. Důvod uzavírky:     provádění udržovacích prací v ulici Pod Hrádkem na objektu důlního díla
  2. Uzavřený úsek  :    od křižovatky s ul. Pod Barborou po čp. 40 v ul. Pod Hrádkem
  3. Rozsah uzavírky:   úplná
  4. Termín uzavírky:    08.10.2019   -  31.01.2020
  5. Objížďka:                není stanovena 
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace Pod Hrádkem v Kutné Hoře, části Vrchlice

Nahoru