Úplná uzavírka místní komunikace Na Bylance

1. Místní komunikace :      Na Bylance v Kutné Hoře části  Žižkov

2. Uzavřený úsek  :   

a)     etapa -  místní komunikace Na Bylance od křižovatky s ul. Vojtěšská a Bělocerkevská po       

           křižovatku s ul. Na Bylance (poz.parc.č. 4492/5 v k.ú. Kutná Hora)

b)     etapa - místní komunikace Na Balance od křižovatky s  ul. Na Bylance po čp.1047

3.  Rozsah uzavírky :     -  úplná

4.  Termín uzavírky  :    -  I.  etapa ode dne  08.07.2019   do dne  31.07.2019

                                       -  II. etapa ode dne  25.07.2019   do dne  30.08.2019

5.  Objížďka :                 -  I. etapa - povede po přilehlých místních komunikacích ul. 

                                      Bělocerkevská, Na Bylance v Kutné Hoře

                                         - II. etapa  - není stanovena

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace Na Bylance

Nahoru