Úplná uzavírka místní komunikace Rudní v Kutné Hoře

  1. Uzavírka  místní komunikace ul. Rudní v Kutné Hoře části  Vnitřní město z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu opravy povrchu komunikace a výměny napájecích kabelů VO

  2. Uzavřený úsek  :            místní komunikace Rudní za křižovatkou  se silnicí č.III/03321 ul. Štefánikova  

                                            po křižovatku  s ul. Uhelná v Kutné Hoře části Vnitřní město

  3. Rozsah uzavírky :          úplná

  4. Termín uzavírky  :         ode dne   01.11.2019   do dne  31.01.2020  

  5. Délka objížďky :            cca   100m 

  6. Objízdná trasa :            Objízdná trasa je stanovena po místních komunikacích Uhelná, Sokolská a sil. č. III/03321 ul. Štefánikova v Kutné Hoře části Vnitřní město, objízdná trasa je obousměrná

  7. Uzavírkou nebude ovlivněno  provozování MHD Kutná Hora

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace Rudní v Kutné Hoře

Nahoru