Úplná uzavírka bezejmenné místní komunikace Kutné Hoře části Poličany

1.  Místní komunikace:     bezejmenná  Kutné Hoře  části  Poličany                               

2.  Uzavřený úsek  :         od domu čp. 24 po křižovatku s ul. Po Mlýnech pozemek parc. č.144/1, 140 v k.ú. Poličany u Kutné Hory

3.  Rozsah uzavírky :       úplná

4.  Termín uzavírky  :      ode dne  29.04.2019   do dne  17.05.2019

5.  Objížďka  :                 povede po silnici č. III/3377 v obci Poličany a v Kutné Hoře ul. Táborská a místní komunikací ul. V Hutích, Po Mlýnech

6. Důvod  :                      provedení výkopových prací z důvodu výstavby kabelového vedení NN a nadzemního vedení NN na betonových sloupech

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka bezejmenné místní komunikace Kutné Hoře části Poličany

Nahoru