Úplná uzavírka bezejmenné komunikace na Kaňku

1. ´Místní komunikace :      bezejmenná (poz.parc.č. 619 v k.ú. Kaňk  u  Kutné Hory)  

2.  Uzavřený úsek  :           bezejmenná místní komunikace v Kutné Hoře části Kaňk  před pozemkem parc.č.27/1 v k.ú. Kaňk u  Kutné Hory

3.  Rozsah uzavírky :          úplná

4.  Termín uzavírky :          ode dne  24.04.2019   do dne  30.05.2019

5.  Objížďka :                      není stanovena

6.  Důvod :      provádění výkopových prací z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 27/1 v k.ú. Kaňk u  Kutné Hory

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka bezejmenné komunikace na Kaňku

Nahoru