Třídění odpadů

Třídíme:

  • plast
  • papír
  • sklo - barevné a čiré
  • nápojový karton
  • kovy
  • rostlinný odpad
  • textil
  • oleje z domácnosti
  • drobné elektrozařízení a baterie

Svoz plastů - každé úterý a v pátek

Svoz papíru - každé pondělí a čtvrtek

Svoz nápojových kartonů - každou první středu (dle kapacit MVE popř.pátek) v měsíci

Svoz bioodpadů, hnědý nádob - středa 1x 14 dní od března do listopadu

http://www.jaktridit.cz/cz      

Co se děje s vytříděným plastem: http://old.samosebou.cz/cyklus-tv/pribeh-plastu

Co se děje s vytříděným papírem: http://www.samosebou.cz/extra/pribeh-papiru/

Produkce odpadů: 2014 | 2015 | 2016 2017  2018   2019  2020

Soutěž: http://www.mytridimenejlepe.cz/ 

Přehled příjmů za třídění odpadů od společnosti EKOKOM

rok 2017 - 2 500 001 Kč
rok 2018 - 2 650 663 Kč
rok 2019 - 2 702 422 Kč
rok 2020 - 2 960 166 Kč

 

       

Třídění odpadů v Kutné Hoře

Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a využít. Podmínkou ale je využitelné složky už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.

Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie.  Kromě toho nevytříděný odpad končí zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.

Vytřídění a využití odpadu je levnější způsob nakládání s odpady, než jejich odstranění, tedy skládkování. Podstatné je i to, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí, tím menší poplatek občané zaplatí.

Za rok 2015 jsme v Kutné Hoře vytřídili celkem 221,84 tun plastu, 290,973 tun papíru, 195,65 tun skla a 27,44 tun nápojového kartonu. Od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., s kterou má město uzavřenou smlouvu, jsme za rok 2015 získali příspěvek za třídění odpadů 1 820 296 Kč. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz na provoz sběru a svozu tříděných odpadů dostane zpátky.

Do modrých kontejnerů patří především papír, lepenka (přeložená), kancelářský papír, sešity, noviny, reklamní letáky a časopisy. Nevhazujte dětské pleny, uhlový, voskový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Do žlutých kontejnerů pak odkládáme sešlápnuté PET láhve, plastové obaly, sáčky, tašky, folie, kelímky od jogurtů apod. a další výrobky z plastů. Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny!  Na většině stanovišť se nachází i kontejner na bílé a barevné sklo. Tam nevhazujte porcelán, keramiku, kameny, drátěné sklo a zrcadla. Černé kontejnery s oranžovým víkem jsou pro nápojové kartony, tvz.tetrapaky. Do této nádoby patří krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.  Nejlépe stlačené a bez zbytku nápojů.

Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na celkem 113 kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. V centru města jsou umístěny dva podzemní kontejnery pro třídění plastu, papíru a skla. Jeden je u Vlašského dvora a druhý na náměstí  Národního odboje.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Třídění odpadu má smysl!

Bc. Kateřina Hladíková – referent technického oddělení

Co se s odpadem děje.pdf

Co kam patří.pdf 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Třídění odpadů

Nahoru