Složení komise

Mgr. Dana Vepřková, předsedkyně
Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Vít Šnajdr
Kateřina Špalková
Václav Veselý
Mgr. Silvia Doušová
Bc. Martin Levý
PhDr. Stanislava Lisková
Mgr. Eva Jarošová
Petr Spálený
Mgr. Lída Jůnová
RNDr. Vladislav Slavíček
Mgr. Růžena Votrubová
Mgr. Jindřich Kozák
Mgr. Yveta Jeřábková
za Město Kutná Hora koordinuje: Milada Nechojdomová

Kontakt na komisi školství
komise.skolstvi@kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Komise Rady » Komise školství » Složení komise

Nahoru