Sedlecká pouť 2024

Z důvodu konání Sedlecké pouti budou opět uzavřeny pozemní komunikace v Kutné Hoře:

- silnice č. II/126 v úseku od okružní křižovatky se silnicemi I/2 a III/03322 po výjezd od čerpací stanice pohonných hmot MOL v Kutné Hoře v termínu 29.3.2024 (6:00 hod.) - 2.4.2024 (4:00 hod.)  

- místní komunikace Palackého (st. Vítězná) od křižovatky se silnicí č. I/2 (ul. Masarykova) po čp. 650 a od silnice č. II/126 ul. Hrnčířská po křižovatku  s  ul. U Zastávky a ul. V Olšinách v termínu 25.03.2024 - 03.04.2024 

- místní komunikace  část ul. Zámecká  (od křižovatky s ul. Vítězná sil.  č. I/2 až po čp.127), část ul. U Zastávky po čp. 214, U Hřiště, Tovární, Na Špici  (příjezd k trafostanici) v termínu 29.3.2024 (6:00 hod.) - 2.4.2024 (4:00 hod.)   

Objízdná trasa: na okružní křižovatce se silnicí III/03321 v Kutné Hoře, Karlově odbočit směr centrum a pokračovat ulicemi Čáslavská, Štefánikova na světelnou křižovatku se silnicí I/2, zde odbočit vpravo a po silnici I/2 (ulice Masarykova) pokračovat až na okružní křižovatku silnic II/126, III/03322 a I/2; a dále po silnici III/03322 na okružní křižovatku, odbočit do ul. Čechova a pokračovat ul. Starosedlecká, Na Chmelnici, Nadjezdu, a odbočit doleva zpět na silnici I/2, objížďka obousměrná.

Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka „Kutná Hora, Sedlec, Čechova“ pro linky 801 a 803.  Náhradní zastávka „Kutná Hora, Sedlec, kostnice“ bude přemístěna do ulice Starosedlecká ve směru  Malín  cca 60 m za křižovatku s místní komunikací ul. Čechova u domu čp. 55 a ve směru do centra města Kutná Hora (Miskovice) do ulice Čechova, cca 40m za křižovatku s místní komunikací ul. Starosedlecká u domu čp.50

                          

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Sedlecká pouť 2024

Nahoru