Rozpočtové a účetní informace

Monitor aplikace MFČR pro MÚ Kutná Hora

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Obsahuje i informace o hospodaření Města Kutná Hora za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Plnění rozpočtu k 31.12.2017

Plnění rozpočtu k 31.12.2016

Plnění rozpočtu k 31.12.2015

Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Plnění rozpočtu k 31.12.2013

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

Plnění rozpočtu k 31.12.2010

Plnění rozpočtu k 31.12.2009

Plnění rozpočtu k 31.12.2008

Plnění rozpočtu k 31.12.2007

Plnění rozpočtu k 31.12.2006

Plnění rozpočtu k 31.12.2005

Plnění rozpočtu k 31.12.2004

Plnění rozpočtu k 31.12.2003

Home » Městský úřad » Samospráva » Hospodaření Města Kutná Hora » Rozpočtové a účetní informace

Nahoru