Výdej kompostérů UKONČEN

komposter v zahradě.jpeg

Tisíc kusů domácích kompostérů bylo vydáno zájemcům během 4 výdejních dnů. Občané města mohou v červnu zdarma získat k využívání nádoby o objemu 240 l na třídění papíru a plastu k nemovitostem. 

V rámci předcházení vzniku odpadů s cílem snižovat množství rostlinných odpadů ve městě si zájemci vyzvedli v bývalém areálu Cihelny celkem 1 000 ks domácích kompostérů. Město kompostéry zakoupilo z finanční podpory v rámci projektu z Operačního programu Životní prostředí.

Každý zájemce obdržel informační brožuru s návodem jak správně kompostovat. Jak na kompostování

V rámci projektu Navýšení separace odpadů ve městě bude k dispozici občanům města celkem 3 000 ks nádob na třídění plastu a papíru k domům. Nádoby budou občanům distribuovány koncem června, v červenci a srpnu 2022. Svoz nádob bude zahájen v září - říjnu 2022. 

V případě dotazů se obracejte na technické oddělení Městského úřadu, Ing. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Výdej kompostérů UKONČEN

Nahoru