Prodloužení platnosti řidičských průkazů, kterým uplynula platnost v období nouzového stavu

Nařízením Omnibus II je upraveno v čl. 3 odst. 1 prodloužení platnosti řidičských průkazů, kterým uplynula či uplyne platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 o 10 měsíců od konce platnosti daného řidičského průkazu, cit.: „1. Bez ohledu na článek 7 směrnice 2006/126/ES a bod 3 písm. d) přílohy I uvedené směrnice se platnost řidičských průkazů, která by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém řidičském průkazu (tzn., že řidičský průkaz, kterému uplynula platnost např. dne 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021).

Z uvedeného je dále zřejmé, s ohledem na data uvedená v předmětném čl. 3 odst. 1, že navazuje plynule na znění čl. 3 odst. 2 nařízení EP a Rady 2020/698, kterým byla prodloužena platnost řidičských průkazů, kterým uplynula platnost v období od 1. února 2020 do 31. srpna 2020, a to o sedm měsíců od konce platnosti daného řidičského průkazu.

Dále v dané věci uvádíme, že jelikož se situace související s rozšířením nemoci COVID-19 nezlepšila, nařízení Omnibus II reaguje i na tuto skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2 upravuje prodloužení platnosti i u těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, tj. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později [tzn. že řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena dle nařízení 2020/698 např. do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je platný do 25. dubna 2021, ale při zohlednění druhé možnosti je platný až do 1. července 2021]. Dále uvádíme druhou možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplyne v souvislosti se zněním nařízení 2020/698 k datu 29. března 2021 (platnost v řidičském průkazu je 29. srpna 2020), řidičský průkaz je v tomto případě prodloužen o šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než datum 1. července 2021 a je tudíž platný až do 29. září 2021.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Řidičské průkazy » Prodloužení platnosti řidičských průkazů, kterým uplynula platnost v období nouzového stavu

Nahoru