Částečná uzavírka sil. č. III/33354 (ul. Česká)

Částečná uzavírka sil. č. III/33354 (ul. Česká) v Kutné Hoře během provádění opravy obvodové zdi hřbitova - provoz řízen světelným signalizačním zařízením 

Termín uzavírky:    -   ode dne  22.06.2020   do dne  30.10.2020                                    

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Částečná uzavírka sil. č. III/33354 (ul. Česká)

Nahoru