Placení pokut

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Placení pokut uložených Městským úřadem v Kutné Hoře
 4. Základní informace k životní situaci
  Jde o placení všech pokut uložených odbory Městského úřadu v Kutné Hoře.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Pouze osoba, které byla uložena pokuta. V případě právnické osoby její statutární orgán.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  "V případě, že osoba, které byla uložena pokuta chce zaplatit a nezná svůj variabilní symbol, musí tel. kontaktovat pí Kratinovou 327 710 142. Kde jí bude sdělen variabilní symbol. Pro všechny pokuty pak platí účet pro placení č. 19-444212389/0800."
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vždy návštěvou na ekonomickém odboru, oddělení daní a poplatku, Havlíčkovo nám. 552, pí Kratinová.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vymáhání pokut provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, Havlíčkovo nám. 552, pí Kratinová.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou. Účet pro placení pokut je veden u České spořitelny, a.s. č. 19-444212389/0800.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou.
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vzhledem k velkému množství ukládaných pokut vždy záleží na hmotně-právním předpise.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat. Ve lhůtě do 30 dnů je možné podat námitky.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Kratinová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Placení pokut

Nahoru