Placení pokut

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Placení pokut uložených Městským úřadem v Kutné Hoře  
 4. Základní informace k životní situaci
  Jde o placení všech pokut uložených odbory Městského úřadu v Kutné Hoře.  
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Pouze osoba, které byla uložena pokuta. V případě právnické osoby její statutární orgán.  
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V případě, že osoba, které byla uložena pokuta, chce zaplatit a nezná svůj variabilní symbol, musí tel. kontaktovat
  pí Kratinovou 327 710 142. Pro všechny pokuty pak platí účet pro placení č. 7512268002/5500.  
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vždy návštěvou na ekonomickém odboru, oddělení daní a poplatku, Havlíčkovo nám. 552, kontaktní osoba pí Kratinová.  
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vymáhání pokut provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.  
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, Havlíčkovo nám. 552, pí Kratinová, tel. 327 710 142.  
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz.  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
   
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou. Účet pro placení pokut je veden u Raiffeisenbank a.s. č. 7512268002/5500.  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
   
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
   
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
   
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vzhledem k velkému množství ukládaných pokut, záleží vždy na hmotně-právním předpisu.  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat. Ve lhůtě do 30 dnů je možné podat námitky.  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona
  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 21. Nejčastější dotazy
   
 22. Další informace
   
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor ekonomický  
 26. Kontaktní osoba
  pí Kratinová  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2020  
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  27.01.2020  
 29. Datum konce platnosti popisu
  nestanoveno  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Placení pokut

Nahoru