Panuj Hoře - participativní rozpočet

Podnikatel.jpg

Veřejnost má možnost podávat návrhy ke zlepšení veřejného prostoru za celkovou částku 1.000.000 Kč z městského rozpočtu.

Radnice letos přináší občanům Kutné Hory novou možnost ovlivnit rozvoj města, a to skrze podávání návrhů na zlepšení veřejného prostoru a hlasování o participativním (sdíleném) rozpočtu. Město ze svého rozpočtu vyhradilo částku 1.000.000 Kč a o jejím využití nechává rozhodovat širokou veřejnost. Celý proces je navíc unikátní v tom, že ho pod záštitou městského úřadu organizují žáci kutnohorských gymnázií za spolupráce společnosti Participation Factory s. r. o. Zapojit se může kdokoliv s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře starší čtrnácti let. Podávání návrhů je možné od 15. listopadu do 15. prosince.

Podávání návrhů je možné prostřednictvím formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5G6uuY4fxOnpQJYsd0SB9rnIxXLQDQOJ1kwItW2oMFTOpg/viewform

Veškeré informace naleznete na webových stránkách: www.panujhore.cz

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Panuj Hoře - participativní rozpočet

Nahoru