Otevřená města

Město Kutná Hora je členem spolku Otevřená města. Spolek prosazuje otevřené fungování veřejné správy, zejména:

  • pravidelné zveřejňování informací,
  • průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až po skončení záruky,
  • transparentní rozhodování a zapojování veřejnosti a
  • používání otevřených řešení ve veřejné správě.

Otevřenými řešeními se rozumí řešení v postavená na otevřených formálních normách, open source software (svobodném software), open data a licencování použitých autorských děl a jiných zákonem chráněných předmětů k všeobecnému veřejnému užití.

V rámci spolku mohou města spolupracovat na řešeních v oblasti ICT a snižovat tak celkové náklady na tato řešení. Není potřeba opakovaně „vynalézat kolo“.

Informace o spolku Otevřená města

Projekty spolku Otevřená města

  • CityVizor - vizualizace městských financí

(Další projekty sem budeme postupně doplňovat.)

Aktuální informace

Členská schůze Otevřených měst - 28. 6. 2018

Testovací prostor

Tato část stránky slouží k testování možností webových stránek města z hlediska zpřístupňování informací. Mohou se tu dočasně objevovat různé druhy obsahu.

Kvalita ovzduší v Kutné Hoře

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav - obsah zveřejněn pod licencí CC BY-NC-ND 3.0.

Kvalita ovzduší v Kutné Hoře


Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Komise Rady » Komise informačních technologií » Otevřená města

Nahoru