Informace - Označení provozovny společného stravování piktogramem

Novela živnostenského zákona - Označení provozovny společného stravování (hostinká činnost) piktogramem od 1.7.2010

Nová povinnost označit provozovnu společného stravování (hostinská činnost) piktogramem

S účinností od 1.7.2010 na základě novely zákona č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (tzv. protikuřáckého zákona), je dle § 8 odst. 3 každý provozovatel u vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti povinen viditelně označit pro informovanost osob před vstupem do zařízení, zda jde o

  1. nekuřácké zařízení (obrázek č. 1),
  2. kuřácké zařízení (obrázek č. 2),
  3. zařízení s vyhrazenými prostory (obrázek č. 3).

obrázek č. 1 obrázek č. 1

obrázek č. 2 obrázek č. 2

obrázek č. 3 obrázek č. 3

Toto označení musí mít v souladu se zákonem velikost nejméně 12 x 16 cm (obrázky č. 1 a č. 2) a nejméně 16 x 24 cm (obrázek č. 3).

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad » Informace pro podnikatele » Informace - Označení provozovny společného stravování piktogramem

Nahoru