Nová zastávka Nad Sady ve směru Kolín

Nad Sady WEB_1.jpg

Město Kutná Hora vybudovalo novou autobusovou zastávku "KH,Sedlec,Nad Sady", kterou bude obsluhovat  linka č. 805 směřující z autobusového nádraží do Kolína. Slavnostní zahájení provozu této zastávky proběhne v pondělí 10.1.2022 v poledne za účasti vedení města Kutná Hora a zástupců IDSK.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » MHD v Kutné Hoře » Nová zastávka Nad Sady ve směru Kolín

Nahoru