Nález opuštěného zvířete

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Občan nalezl opuštěné mládě či zraněného volně žijícího živočicha (netýká se domácích zvířat)
 4. Základní informace k životní situaci
  Najdete-li zraněné divoké zvíře nebo mládě volně žijícího živočicha, prokazatelně osiřelé, zesláblé, prochladlé nebo zraněné, uvízlé, ptáče vypadlé z hnízda, apod., měli byste se obrátit na záchrannou stanici pro živočichy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)
  Všichni občané, kteří zraněného živočicha nalezli.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Obrátit se na nejbližší stanici pro handicapované živočichy, nebo kontaktovat některou zoologickou zahradu, na našem správním území je to Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, adresa: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, pohotovostní telefon: 777 800 460
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktovat nejbližší Stanici pro handicapované živočichy a zavolat tam. Zde poskytnou radu pro poskytnutí první pomoci pro konkrétní případ, případně převezmou živočicha do své péče.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, adresa: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, pohotovostní telefon: 777 800 460, Tel./fax.: 317845169, 317845965 E-mail: stanice@csop_cz
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, adresa: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, pohotovostní telefon: 777 800 460, Tel./fax.: 317845169, 317845965 E-mail: stanice@csop_cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Hlavním posláním Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a vypuštění zpět do přírody. Dále pečujeme o osiřelá mláďata, pozdní mláďata ježků, která na podzim nemají dostatečnou hmotnost nutnou pro úspěšné přezimování, provádíme záchranné transfery živočichů z ohrožených nebo narušených biotopů a na vybraných lokalitách zajišťujeme ochranu obojživelníků při jarním tahu.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  9.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  9.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Nález opuštěného zvířete

Nahoru