Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 4. Základní informace k životní situaci
  Platí jej fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Správu poplatku na území města Kutná Hora vykonává ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.
  Povinností poplatníka je :
  - vést evidenční knihu, kde budou uvedeny základní údaje:
    jméno, příjmení, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu, den příchodu a odchodu
  - při každé platbě zaslat přehled na formuláři vydaném MěÚ Kutná Hora - ekonomickým odborem.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Přihláška k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační poplatek.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, tel. 327 710 146,
  paní Venclová Dagmar.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K přihlášení je nutné vyplnit formulář Přihláška k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační poplatek, který je k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora nebo je umístěn na stránkách mu.kutnahora.cz odkaz -formuláře ekonomického odboru.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
  Fyzická osoba ubytovaná ve stanech nebo karavanech platí poplatek ve výši 5,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
  Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ Kutná Hora nebo na účet Města Kutná Hora č.19-444212389/0800. Nutno uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při  osobním předložení přihlášky popř. odhlášky  na ekonomickém odboru je předán variabilní symbol pro placení.
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Vyhláška Města Kutná Hora č. 5/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Dagmar Venclová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Nahoru