Místní poplatek z ubytovací kapacity

 1. Identifikační číslo

 2. Kód

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek z ubytovací kapacity
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o místní poplatek, který se platí z využitých lůžek v ubytovacích zařízeních sloužících k přechodnému ubytování za úplatu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
   Správu poplatku na území města Kutná Hora vykonává ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.
  Povinností poplatníka je :
  - vést evidenční knihu, kde budou uvedeny základní údaje:
            jméno, příjmení, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu, den příchodu a odchodu
  - při každé platbě je doporučeno předkládat vyúčtování na formuláři vydaném k tomuto účelu MěÚ Kutná Hora - ekonomickým odborem
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vyplněním přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy  tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků,  tel. 327 710 146, paní Venclová Dagmar.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  Občanský průkaz.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K přihlášení je nutné vyplnit formulář "Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity", který je k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora nebo je umístěn na stránkách www.mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sazba poplatku činí
  6,- kč za každé využité lůžko a den v hotelech, motelech a penzionech
  2,- Kč  za každé využité lůžko a den v ostatních ubytovacích zařízeních.
  Při stanovení poplatku paušální částkou činí
  1.100,- Kč za každé lůžko v hotelech, motelech a penzionech  
     500,- Kč za každé lůžko v ostatních ubytovacích zařízeních.
  Poplatky lze uhradit v pokladně Města Kutná Hora , Radnická ulice, nebo na účet Města Kutná Hora vedený u České spořitelny a.s. č. 19-444212389/0800.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při osobním předložení přihlášky popř. odhlášky  na ekonomickém odboru je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení.
 14. Kteří jsou účastníci 
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
   -
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/ 2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Venclová Dagmar
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   -

Související dokumenty

doc.pngPřihláška k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační poplatek, soubor typu doc, (36 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek z ubytovací kapacity

Nahoru