Mimořádná opatření MěÚ KH od pondělí 20.04.2020

Vážení spoluobčané, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologického výskytu koronaviru, vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a aktuálním usnesením vlády dochází od pondělí 20.04..2020 k mimořádným preventivním opatřením na MěÚ Kutná Hora.

 • Úřední hodiny MěÚ jsou stanoveny na pondělí 7.30 – 11.30,  12.30 – 16.30 a středu 7.30 – 11.30 ,  12.30 – 16.30 hod.

 • Podatelna městského úřadu ve Vlašském dvoře a pracoviště Czech pointu v Radnické ul. jsou občanům k dispozici bez omezení pondělí až pátek.

 • Ostatní pracoviště městského úřadu, bude možné mimo úředně stanovené hodiny navštívit pouze po telefonické či emailové domluvě.

 • Na přepážkových pracovištích v Radnické ul. ( občanské průkazy, oddělení dopravy ), budou v úředních hodinách přednostně vyřizováni klienti, kteří jsou registrováni prostřednictvím rezervačního systému.  Nové rezervace prosím učiňte pouze na dané úřední hodiny. Rezervační systém naleznete na tomto odkaze: https://mu.kutnahora.cz/mu/rezervacni-system.

 • Pro platbu poplatků využijte prosím bezhotovostní převod. Splatnost poplatků ze psů a komunálního odpadu je až k 30.9., proto není nutné ho platit nyní. V případě dotazů k bezhotovostním platbám a platbám SIPO kontaktujte prosím paní Beranovou tel. 327 710 148, beranova@mu_kutnahora_cz. V případě poplatků z pobytu kontaktujte prosím paní Venclovou, tel. 327 710 146,  venclova@mu_kutnahora_cz.

 • Sociální pracovnice a pracovníci Městského úřadu Kutná Hora:
  - zajišťující veřejné opatrovnictví jsou k dispozici na telefonu 327 710 290,
  - orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou k dispozici na telefonu 327 710 284,
  - zajišťují pomoc osamoceným seniorům, zdravotně postiženým a osobám v tísni jsou k dispozici na telefonu 327 710 298. 

 • Dostupnost telefonních linek je zajištěna v pondělí od 7:00 do 17:00, v úterý od 7:00 do 15:00, ve středu od 7:00 do 17:00, ve čtvrtek od 7:00 do 15:00, v pátek od 7:00 do 14:30.

  K dispozici je také email socialni@mu_kutnahora_cz

 • Provoz pečovatelské služby Kutná Hora je zajištěn v domácnosti klientů bez omezení.

 • Žádáme klienty pečovatelské služby, jejich rodinné příslušníky a blízké, aby v případě změny požadavků na zajištění služby, v případě zhoršení svého zdravotního stavu nebo nařízení karantény informovali neprodleně pracovníky Pečovatelské služby Kutná Hora na tel. 773 241 153  (v pracovní dny od 6.30 hod. do 15.00), e-mail: pskh.socialni@seznam_cz.

 • Lze využívat i telefonní číslo ústředny 327 710 111 nebo emailový kontakt podatelna@mu_kutnahora_cz. 

  Všechny důrazně žádáme, aby osobně navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odkladu, případně se předem objednali na uvedených telefonních číslech. Dodržováním těchto pravidel přispějete k ochraně svého zdraví i k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu. Přednostně využívejte možnost podání elektronickou formou.

Výše uvedená opatření budou v platnosti do odvolání. Děkujeme za pochopení.

                                                              Ing. Josef Viktora starosta

    Mgr. Vít Šnajdr místostarosta                                                                Mgr. Silvia Doušová místostarostka

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Mimořádná opatření MěÚ KH od pondělí 20.04.2020

Nahoru