Mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví

4785.jpg

Starosta města a předseda Bezpečnostní rady města Kutná Hora upozorňuje na dodržování prohlášení jednání Bezpečnostní rady státu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 - zrušení výuky na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách s účinností od 11. 3. 2020.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim  podobné  akce  a jiná  shromáždění,  výstavy,  slavnosti,  poutě,  ochutnávky,  trhy   a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy Ministerstva zdravotnictví
Mimořádné opatření MZ1
Mimořádné opatření MZ2

Bezpečnostní rada státu rozhodla 10. března o uzavření škol a zákazu všech akcí s účastí nad 100 osob. V souvislosti s aktuálním vývojem situace a prevencí proti šíření nákazy koronavirem je zvažována možnost uzavření mateřských škol zřizovaných městem.

„Je třeba počítat s možností, že k jejich uzavření dojde od pondělí 16. 3. 2020,“ upozornila ve středu 11. března po jednání se starostou města Josefem Viktorou (ANO) Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury MěU Kutná Hora. Mateřské školy v Kutné Hoře zřizované městem navštěvuje celkem 584 dětí. Aktuální informace rodiče dětí naleznou na webových stránkách mateřských škol a o vývoji situace budeme průběžně informovat na webových stránkách města.

  

Oznámení o uzavření mateřských škol zřizovaných městem Kutná Hora

 Město Kutná Hora v souladu s doporučením MŠMT z důvodu ochrany  a prevence nebezpečí rozšíření nemoci COVID-19 rozhodlo dnes 12. 3. 2020 o uzavření mateřských škol v Kutné Hoře. Od pondělí 16. 3. 2020 budou do odvolání uzavřeny příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora a Mateřská škola Pohádka Kutná Hora.

 Aktualizace informace k uzavření MŠ a ZŠ

Rodiče dětí v MŠ a ZŠ mohou požádat ředitelství mateřské a základní školy o vydání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. Vzhledem k období jarních prázdnin bude vydáváno v pondělí 16. 3. 2020.

Rodiče mohou využít elektronický formulář, který zašlou na elektronickou adresu školy.

Potvrzeni o uzavření školy rodičům škola opět zašle elektronicky, pro zaměstnavatele si podepsané potvrzení rodiče vytisknou.  

Elektronický formulář k dispozici na adrese: https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví

Nahoru