Milostivé léto

V červenci tohoto roku Poslanecká sněmovna schválila opatření tzv. milostivé léto. Předmětné opatření Vás může zbavit dluhů, které máte u veřejnoprávních institucí (např. kraje, obce, dopravní podniky, Český rozhlas, Česká televize, nemocnice apod.) Této akce můžete využít od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Pokud v uvedeném časovém rozmezí uhradíte jistinu dluhu (tj. původní dlužnou částku) a poplatek exekutorovi za vyřízení exekuce ve výši 908,- Kč, exekutor Vaši exekuci zastaví bez jakýchkoliv dalších následků pro Vás, tj. osvobodí Vás od placení dalších nákladů exekuce, jako jsou úroky, penále apod.

V případě, že se rozhodnete využít institut Milostivého léta, je nutné, abyste v prvé řadě kontaktoval/a svého soudního exekutora prostřednictvím dopisu a zjistil/a jste si u něj přesnou částku, kterou je třeba z Vaší strany uhradit. V dopisu je rovněž třeba informovat exekutora o skutečnosti, že chcete využít institutu Milostivého léta. Tedy, aby nedošlo k tomu, že Vámi uhrazené peníze exekutor použije jako běžnou splátku. Jsme si vědomi skutečnosti, že kontaktování exekutora v této věci pro Vás může být složité. Abychom Vám tuto situaci ulehčili, v příloze tohoto dopisu naleznete vzor, prostřednictvím něhož můžete svého exekutora kontaktovat. Na závěr Vám doporučujeme, aby poté, co svůj dluh uhradíte, jste si u exekutora ověřil/a zda vše proběhlo v pořádku.

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak můžete vyřešit své dluhy. Věříme, že milostivé léto Vám může napomoci vrátit se zpět do normálního života bez dluhů a ulehčit Vám tak Vaši životní situaci.

Pokud byste této možnosti chtěli využít a nebyli si jisti postupem, je možné se obrátit na organizace, které poskytují poradenství a tímto procesem vás provedou: Člověk v tísni o.p.s., help linka: 770 600 800.

Další informace o akci Milostivé léto naleznete na stránkách Středočeského kraje a speciálním webu www.milostiveleto.cz.

Přílohy: 
doc.pngDopis exekutorovi - vzor (14,09 kB)
pdf.pngJ
ak ven z dluhů? (73,23 kB)

tz. Středočeský kraj


Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Milostivé léto

Nahoru