Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na pronájem obecních bytů ve Vocelově a Kollárově ulici. Uzávěrka přihlášek je 2. března

Vocelova_613.jpg

Město Kutná Hora nabízí pronájem obecních bytů. Rada města 22. ledna schválila vyhlášení výběrového řízení s dražbou nájmu na pronájem bytu 2+1 ve 4. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova a byt č. 2 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č.p. 613, ul. Vocelova. Prohlí dky bytů se uskuteční ve dnech 3. 2. 2020 (ul. Kollárova ve 14.00 hod. a ul. Vocelova v 15.00 hod.) a 19. 2. 2020 (ul. Kollárova v 15.00 hod. a ul. Vocelova ve 14.00 hod.)

Uzávěrka obou výběrových řízení je dne 2. 3. 2020 dle podmínek uvedených na webových stránkách města, kde jsou také k dispozici veškeré potřebné údaje k výběrovému řízení (https://mu.kutnahora.cz/mu/vyberova-rizeni). Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout na stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/formulare-9, a osobně podat na odbor správy majetku MÚ Kutná Hora, kde mohou být poskytnuty případné další informace – tel. 327 710 173.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na pronájem obecních bytů ve Vocelově a Kollárově ulici. Uzávěrka přihlášek je 2. března

Nahoru