MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU 2021

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

SPORT - MALÉ PROJEKTY 2022

Dotační program_2022_MALÉ PROJEKTY

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport

Čestné prohlášení_bezdlužnost_pravdivost_FO_PO_ sport

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele

 VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Vzor zádosti.docx

Malé projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení

Malé projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_malé projekty

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ (grantys.sport@mu_kutnahora_cz)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU 2021

Nahoru