Kutná Hora má zásady pro investory

Kutná_Hora_má_zásady_pro_investory.png

Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém červnovém zasedání schválilo Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

Tyto zásady představují soubor dokumentů akcelerujících snahu města Kutná Hora, jakožto řádného hospodáře, pečovat o údržbu a další rozvoj veškeré veřejné infrastruktury. Snahou je v maximální možné míře podmínit jakoukoliv rozsáhlejší výstavbu na území města podílením se na tvorbě a péči o čím dál více zatěžovanou veřejnou infrastrukturu, tedy veškeré dostupné sítě, dopravní infrastrukturu, ale např. i veřejná prostranství.

Smyslem je nastavení transparentních a nediskriminačních pravidel jednání mezi městem a investory, s důrazem na tvorbu odpovídajících podmínek pro kvalitní obytné prostředí města, zejména ve vztahu k dlouhodobě udržitelnému rozvoji veřejné infrastruktury a veřejných služeb.

Zásady se vztahují na stavby rodinných domů, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby a stavební úpravy jednotlivých bytů a to od celkového počtu 4 bytových jednotek (včetně) a stavební úpravy stávajících nebytových objektů, při nichž dochází ke změně využití a k vyššímu zatížení kapacity veřejné infrastruktury a se vznikem nových podlažních ploch nad 20 m2 (příklad: sklad se změní na výrobní halu) a to v rámci celého administrativního území města Kutná Hora, tedy katastrálních území Kaňk, Kutná Hora, Malín, Neškaredice, Perštejnec,  Poličany a Sedlec u Kutné Hory.

Celá dokumentace je k dispozici na tomto odkazu: https://mu.kutnahora.cz/mu/zasady-pro-spolupraci-s-investory

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Kutná Hora má zásady pro investory

Nahoru