Komunitní plán

Co je komunitní plán?

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, pravidelně se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

 Pracovní skupiny KP

Pracovní skupina:
Senioři manažer skupiny: Zdeněk Jelínek reditel@zivot90-zrucns_cz
Pracovní skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí manažer skupiny: RNDr. Robert Otruba reditel.charita@kh_cz
Pracovní skupina:
Zdravotně postižení
manažer skupiny: Josef Dytrych digno@digno_cz
Pracovní skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením manažer skupiny: Mgr. Hana Vetešníková vetesnikova@email_cz
Pracovní skupina:
Rodiny s dětmi a děti a mládež manažer skupiny: Ing. Josef Vavřinec vavrinec@sosasoukh_cz

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Komunitní plán

Nahoru