AKTUÁLNÍ INFORMACE: prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Řidiči, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území ČR řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej vyměnit. (Stanovisko MV ČR vyhlášené Usnesením vlády č. 194 ze dne 12.3.2020)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » AKTUÁLNÍ INFORMACE: prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Nahoru