Hodnotící formulář hodnocení

Pro hodnotitele žádostí (členy příslušných komisí) o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora je připravený hodnotící formulář.

Hodnotící formulář pro hodnotitele žádostí o podporu projektů z grantového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 najdete v přiloženém souboru.

GRANTY2019-HODNOTITELE-HODNOTICI-FORMULAR.docx

Home » Městský úřad » Granty » Hodnotitelé » Hodnotící formulář hodnocení

Nahoru