Generel dopravy města Kutná Hora - prodloužení termínu odevzdání díla

GD_420x300_2.png

Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování oznamuje, že termín pro odevzdání díla „Generel dopravy města Kutná Hora“ se prodlužuje do 30. června 2020. Dílčí části díla týkající se sídliště Šipší a sídliště Hlouška budou odevzdány do 30. dubna 2020.

Důvodem je prověření nových podnětů vzešlých z veřejného projednání konaného dne 20. ledna 2020, navazujícího pracovního setkání konaného dne 24. února 2020 a rovněž vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologického výskytu tzv. koronaviru.

 

Ing. Pavlína Daňková

referent odboru regionálního rozvoje a územního plánování

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor reg. rozvoje a územního plánování » Generel dopravy města Kutná Hora » Generel dopravy města Kutná Hora - prodloužení termínu odevzdání díla

Nahoru