Generel dopravy města Kutná Hora - poděkování

GD_420x300_2.png

Děkujeme občanům za účast na veřejné projednání návrhu Generelu dopravy města Kutná Hora, které se uskutečnilo dne 20. 1. 2020 v 16 hod v Dačického domě.

Zároveň děkujeme za připomínky, návrhy a podněty, které byly zaslány v písemné formě nebo uplatněny při veřejném projednání.

Návrh Generelu dopravy města Kutná Hora zveřejněný před tímto veřejným projednáním je stále k nahlédnutí ZDE.

Upozorňujeme, že v některých variantách návrhu Generelu dopravy města Kutná Hora dojde po vyhodnocení připomínek a podnětů ke změnám.

 

Ing. Pavlína Daňková

referent odboru regionálního rozvoje a územního plánování

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor reg. rozvoje a územního plánování » Generel dopravy města Kutná Hora - poděkování

Nahoru