Částečná uzavírka ul. Česká podél hřbitovní zdi v Kutné Hoře

Částečná uzavírka silnice č. III/33354 (ul. Česká) v Kutné Hoře z důvodu provádění opravy obvodové zdi hřbitova Všech svatých, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.    

Doba trvání uzavírky: od 1.4.2021 do 31.8.2021

Dopravní obslužnost nebude částečnou uzavírkou ovlivněna, může dojít ke zpoždění linky č. 230046 a MHD linky č. 11

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Částečná uzavírka ul. Česká podél hřbitovní zdi v Kutné Hoře

Nahoru