Částečná uzavírka silnice č. III/03321 v Kutné Hoře, místní části Kaňk

Částečná uzavírka silnice č. III/03321 v km 0,670 – 0,700 (1. část) a související úplná uzavírka bezejmenné místní komunikace v místě křižovatky se sil. III/03321, a v km 2,100 – 2,130 (2. část) v obci Kutná Hora, Kaňk, provoz řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) z důvodu provádění lokálních sanací na silnici č. III/03321.

Doba trvání uzavírky:

1. část   31.5.2021 - 11.6.2021

2. část   14.6.2021 - 25.6.2021

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Částečná uzavírka silnice č. III/03321 v Kutné Hoře, místní části Kaňk

Nahoru