Úplná uzavírka části místních komunikací Cihlářská a Slévárenská - úplná uzavírka části místních komunikací pod Malínským mostem

Úplná uzavírka části místních komunikací Cihlářská  a Slévárenská  vedoucí pod Malínským mostem po výjezd do ulice Vítězná a ulice Novodvorská v Kutné Hoře

Termín uzavírky :  od 13.3.2017 do 31.12.2018

Důvod : rekonstrukce silničního mostu ev.č. 2-013 silnice č. I/2 nad železniční tratí č. 230 

Objížďková trasa : neni stanovena

Obě větve místních komunikací vedoucí podél náspu Malínského mostu budou po dobu uzavírky  obousměrné.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka části místních komunikací Cihlářská a Slévárenská - úplná uzavírka části místních komunikací pod Malínským mostem

Nahoru