AKTUÁLNĚ - NÁVŠTĚVA MĚÚ - ODBOR DOPRAVY - z důvodu omezení osob. kontaktu budou obslouženi jen objednaní klienti-rezervační systém-rozšířen

Přepážková pracoviště:

V souladu s Usn. vlády ČR ze dne 21.10.2020 č.1080 o přijetí krizového opatření s účinností od 22.10.2020 spočívající v omezení osobního kontaktu na nezbytně nutný budou obslouženi jen klienti, kteří budou  objednáni přes rezervační systém příslušné agendy.

Objednávací systém byl z tohoto důvodu rozšířen o další volná místa.

Upozorňujeme, žepropadlé doklady jsou v době nouzového stavu stále platné. Každou svou návštěvu přepážkového (či jiného) pracoviště důkladně zvažte.

V neodkladných případech kontaktujte telefonicky či emailem některou z úředních osob příslušné agendy dle tel. seznamu MěÚ.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Aktuality » AKTUÁLNĚ - NÁVŠTĚVA MĚÚ - ODBOR DOPRAVY - z důvodu omezení osob. kontaktu budou obslouženi jen objednaní klienti-rezervační systém-rozšířen

Nahoru