10. listopadu 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.listopadu 2014

Usnesení č. 208/14 k volbě starosty města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostou města Kutná Hora pana Bc. Martina Starého, DiS,nar. 11.6.1978, bytem Masarykova 581, Kutná Hora.


Usnesení č. 209/14 k volbě místostarostů města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů místostarostou města Kutná Hora :
paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, nar. 9.6.1957, bytem Sportovců 9, Kutná Hora a pana Ing. Josefa Viktoru, nar. 5.2.1950, bytem K Jakubu 118, Kutná Hora.


Usnesení č. 210/14 k volbě členů rady města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členy Rady města Kutná Hora ve složení :
Radim Fedorovič, nar. 8. 7. 1985, bytem Koldova 300, Kutná Hora,
Zdeněk Hadrovský nar. 31. 7. 1962, bytem Benešova 637, Kutná Hora,
Josef Kraus, nar. 25. 4. 1970, bytem Na Hyvli 324, Kutná Hora,
Ing. Jiří Kukla, nar. 9. 7. 1958, bytem Sedlecká 360, Kutná Hora,
Ing. Tomáš Pilc, nar. 15. 11. 1974, bytem 17. listopadu 102, Kutná Hora a
PhDr. Iva Pospíšilová, nar. 8. 5. 1962, bytem K Poličanům 1011, Kutná Hora.Usnesení č. 211/14 ke stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích počet členů finančího a kontrolního výboru zastupitelstva města Kutná Hora, a to v počtu 7 členů.


Usnesení č. 212/14 k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 10. 11. 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.14Bc. Martin Starý, DiS., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 10. listopadu 2014

Nahoru