1. srpna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.srpna 2006

Usnesení č. 677/06 k zahájení prací na rekonstrukci chodníku a opěrných zdí Kaňk
Rada města s o u h l a s í
a) se zahájením prací na rekonstrukci chodníků a opěrných zdí průtahu
městské části Kaňk
b) se zahájením prací na rekonstrukci veřejného osvětlení městské části Kaňk
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 678/06 k 11. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 11. rozpočtové změny
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 04.08.06


Usnesení č. 679/06 k dohodě o uznání dluhu mezi Městem K.Hora a Philips ČR s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o uznání dluhu mezi Městem Kutná Hora a společností Philips Česká republika s.r.o. se sídlem Šafránkova 1/1238, Praha 5 ze dne 1.8.2006.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 01.08.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 1. srpna 2006

Nahoru