Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

464/19
dočasný zákaz zastavení na MK v obci Neškaredice
462/19
přechodná úprava provozu na MK v Kutné Hoře části Poličany
461/19
přechodná úprava provozu na MK v k.ú. Kaňk u Kutné Hory
460/19
dočasný zákaz zastavení na PK Kremnická sil. III/3377, přilehlé parkoviště u Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
459/19
dočasný zákaz zastavení na MK v ulici Bartolomějská, Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
458/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 11. 7. 2019
457/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 6. 7. 2019
456/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 1. 7. 2019
451/19
stanovení místní úpravy provozu na MK Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře
450/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice II/336 u obce Starý Samechov 
449/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: neznámý vlastník pozemku parc. č. 592 v k.ú. Miskovice
448/19
stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Kutná Hora - Karlov
445/19
přechodná úprava provozu z důvodu úplné uzavírky silnice III/33716 v obci Perštejnec - výstavba vodovodu a kanalizace
443/19
oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Kutná Hora a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
440/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice III/33719 v obci Neškaredice - výstavba vodovodu a kanalizace
437/19
stanovení místní úpravy provozu na MK - Jungmannovo náměstí , ul. Sokolská, ul. Rudní, ul. Krupičkova, ul. Vocelova, ul. Hloušecká, ul. Česká, ul. Husova, ul. Roháčova v Kutné Hoře
436/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Roman Zedníček
431/19
hromadný přepisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek ke komunálnímu odpadu za zdaňovací období r. 2016, dle OZV Statutárního města Kladno
424/19
přechodná úprava provozu na silnici č. III/12526 v obci Uhlířské Janovice, Opatovice II
423/19
oznámení o podání žádosti o povolení ke zřízení vodního díla: Přivaděč UV Trojice - ČKD - Čáslav III. etapa
418/19
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
417/19
stanovení místní úpravy provozu na silnici II/350 v obci Bohdaneč, oprava mostu
416/19
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dolní Pohleď
414/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nová a Na Výsluní Nové Dvory
413/19
stanovení místní úpravy na MK ul. Na Terese v Kutné Hoře části Žižkov
412/19
dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Pobřežní v Kutné Hoře a stanovení přechodné úpravy v ul. Pobřežní a Pod Barborou
394/19
dočasný záklaz zastavení na MK v ulici Starosedlecká v Kutné Hoře části Sedlec
392/19
opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212, povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy  
391/19
návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - křižovatka silnic č. II/335 x III/3357 včetně přilehlých úseků silnic

‹‹      30 60 90 120 180 240 270 300 330 600 900 1200 1500 1800      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 41500