Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1356/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Benešova v Kutné Hoře části Hlouška
1354/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemníkomunikaci ve správním obvodu silničního správního úřadu Kutná Hora
1353/17
stanovení přechodné úpravy provozu, Kutná Hora - Sedlec
1348/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora
1347/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Mezibranská, Kutná Hora - vnitřní město
1346/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Samopše, místní část Přívlaky
1340/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, uzavírka silnice III/33520 Kralice - Chroustkov
1339/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v úseku mostů u obce Chlístovice
1336/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Zámecká v Kutné Hoře - Sedlec
1335/17
převzetí uložené písemnosti - neznámý účastník
1333/17
převzetí uložené písemnosti - Kafka Václav
1332/17
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, ulice Na Valech , Československých legionářů - Kutná Hora
1330/17
převzetí uložené písemnosti - Červeňák Roman
1329/17
převzetí uložené písemnosti - Čureja Zdeněk
1328/17
územní rozhodnutí č. 1014 o umístění stavby, odvedení odpadních vod, Malešov -  Kutná Hora
1327/17
územní rozhodnutí o umístění stavby, sít elektronických komunikací -  v k.ú. Kutná Hora
1321/17
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Pohleď
1320/17
územní rozhodnutí č. 1013 o umístění stavby, Vidice - splašková kanalizace
1318/17
převzetí uložené písemnosti - Mistoler František
1314/17
převzetí uložené písemnosti - Bozděch Tomáš
1313/17
převzetí uložené písemnosti - Halás Stanislav
1310/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Ledečko - Rataje nad Sázavou
1309/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Maxovna - Týniště
1304/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Ortenova - Kutná Hora
1303/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Pobřežní a ul. Čáskavská -  Kutná Hora
1297/17
návrh ÚP Malešov a veřejné projednání
1294/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Česká , Kutná Hora
1293/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikaci - Kutná Hora
1290/17
zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Chodník Jakub - Netřeba, SO 101 - 106
1282/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Kutná Hora


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 46395