Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

259/19
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Neškaredice, Perštejnec - stavba vodovodu a kanalizace
258/19
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Staňkovice a v Nové Vsi - dočasný zákaz zastavení
246/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kutné Hoře - Pouť 2019
239/19
přechodná úprava provozu na silnici III/33522, v obci Chroustkov
238/19
přechodná úprava provozu na místní komunikaci, dočasný zákaz zastavení - v Kutné Hoře, části Kaňk
237/19
přechodná úprava provozu na místní komunikaci, dočasný zákaz zastavení - Havlíčkovo náměstí Kutná Hora
236/19
změna stavby před dokončením  - Polní cesta PC8 Vilémovice a V2 Korotice
235/19
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Polní cesta C 1 v k.ú. Jakub
234/19
oznámení o vydání Změny č. 9 Územního plánu obce Kácov
233/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Roháčova a ul. Sokolská Kutná Hora
232/19
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bykáň uzavírka filmování Česká televize
229/19
rozhodnutí ke stavbě: Vodovod Suchdol III. etapa
227/19
návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci: Jungmannovo náměstí, ul. Sokolská, ul. Rudní, ul. Krupičkova, ul. Vocelova, ul. Hloušecká, ul. Česká, ul. Husova, ul. Roháčova v Kutné...
226/19
možnost převzetí písemnosti, adresát : Jaroslav Podolák
225/19
možnost převzetí písemnosti, adresát : Hůla Kamil
224/19
rozhodnutí vydané ke stavbě: Kanalizační řád splaškové kananlizace pro obec Bohdaneč
219/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Kampánova , Kutná Hora - Hlouška
210/19
schválení stavebního záměru na stavbu "Solopysky-lokalita Za Kostelem - novostavba vodovodního řadu včetně přípojek"
208/19
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dolní Pohleď
206/19
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Ježovice
205/19
možnost převzetí písemnosti, adresát :  1) Josef Kolář, 2) Ing. František Jägr
203/19
přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, ul. Ortenova, Kutná Hora - vyhrazené parkoviště
200/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/33355, III/03321, III/03322 v územním obvodu a na místních komunikací města Kutná Hora - oprava produktovodu DN 200
199/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3272, oprava produktovodu Nové Město - Potěhy, vada C 62-63 Malín
198/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Kremnická , Kutná Hora
196/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, dočasný zákaz zastavení - Komenského náměstí, Kutná Hora
178/19
stanovení místní úpravy provozu, dočasný zákaz zastavení v ul. Vojtěšská, Kutná Hora

‹‹      150 180 210 240 300 360 390 420 450 600 900 1200 1500 1800      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 42551