Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

537/16
prodej pozemku p.č.2163 v k.ú.Kutná Hora
528/16
"Výroba a skladování kapalného hnojiva" v k.ú.Neškaredice
523/16
záměr pronájmu části pozemkové parcely v k.ú. Kutná Hora
522/16
záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Kutná Hora
454/16
pronájem prostorů sloužících podnikání - Kaňk, č.p.1, KH
453/16
pronájem prostorů sloužících podnikání - Šultysova ul. č.p.167, KH
452/16
změna smlouvy o výpůjčce - areál fotbalového hříště v Malíně
447/16
pronájem pozemkové parcely č.1936 v k.ú. Kutná Hora, za účelem provozování rybníčku Lorec
446/16
vypůjčka pozemkové parcely č.3086/2 a 3087/7 v k.ú. Kutná Hora za účelem zřízení výběhu pro zvířata
445/16
pronájem - pozemková parcela č.90/3 v k.ú. Poličany k zahrádkářským účelům
444/16
pronájem - část pozemkové parcely č.920 a 2172/2 v k.ú. Kutná Hora, za umístění dvou reklamních poutačů
427/16
zahájení zjišťovacího řízení - "kompostárna EKO" v k.ú.Neškaredice
402/16
bezúplatný převod - pozemek p.č.376/30 v k.ú.Bernardov
401/16
směna části pozemku - p.č.414/1 v k.ú.Malín za část pozemku p.č.444 v k.ú.Malín
400/16
výpůjčka nebytových prostorů . ul.Potoční, č.p.190, KH
399/16
výpůjčka nebytových prostorů - Na Náměti, č.p.416, KH
389/16
bezúplatný převod - pozemky zaměřené geometrickým plánem č.3620-25/2015
313/16
směna části pozemku - p.č.4366/1 za část pozemku p.č.4376 v k.ú.Kutná Hora
312/16
prodej části pozemku p.č.597/7 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory
307/16
pronájem p rostor sloužící podnikání (kancelář č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora
306/16
pronájem prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kaňk, Kutná Hora
205/16
Prodej č ásti pozemku p.č. 626 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 511-20/2015 pozemek p.č. 626/4) v k.ú. Kaňk
206/16
Pronájem - nebytové prostory v II. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora
210/16
Výpůjčka pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, vyjma nebytových prostorů označených v situačních pláncích
265/16
pronájem nebytových prostorů - I. patro, č.p.378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín
266/16
změna nájemní smlouvy - pronájem nebytových prostor - Tylova ul., č.p.388, KH
272/16
prodej pozemku pod stavbou trafostanice - p.č.746 v k.ú.Malín

‹‹      300 330 360 390 450

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 18857