Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
27.03.2020 21.05.2020 pdf 272/20
nemovitý majetek, povinný: Ladislav Kocourek
27.03.2020 14.05.2020 pdf 271/20
elektronická dražba movitých věcí, povinný: Plast Plus s.r.o.
27.03.2020 28.04.2020 pdf 270/20
dražba movitých věcí, dlužník: CAMISTEEL, s.r.o.
26.03.2020 27.04.2020 pdf 269/20
výzva k odstranění vraku motorového vozidla zn. FIAT - Ulysse, RZ: 2ST 9385 z MK v ul. K Nádraží v Kutné Hoře
26.03.2020 04.06.2020 pdf 268/20
opakovaná elektronická dražba nemovité věci, povinný: zast. Hana Trnková 
26.03.2020 14.04.2020 pdf 267/20
rozhodnutí pro vydání povolení pro stavbu vodního díla - biologická ČOV, žadatel: Karel Mihalovič
26.03.2020 28.04.2020 pdf 266/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
26.03.2020 16.04.2020 pdf 265/20
informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15. 04. 2020 v Kutné Hoře části Malín
26.03.2020 14.04.2020 pdf 264/20
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.  U Nadjezdu v Kutné Hoře
26.03.2020 20.05.2020 pdf 263/20
elektronická dražba nemovité věci, povinný: Resutelu Gheorgem Nicolae Adrian
25.03.2020 10.04.2020 pdf 262/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu a dočasný zákaz zastavení na poz. parc. č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora
25.03.2020 10.04.2020 pdf 261/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33335 v obci Chmeliště
25.03.2020 15.04.2020 pdf 260/20
informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. 04. 2020 v Kutné Hoře části Karlov
25.03.2020 15.04.2020 pdf 259/20
bezúplatně převést část pozemku p.č. 380  v k.ú. Červené Janovice 
25.03.2020 30.04.2020 pdf 258/20
pronájem bytu s dražbou nájmu SN 09/20, ul. Benešova č.p. 636 Kutná Hora
25.03.2020 30.04.2020 pdf 257/20
pronájem bytu s dražbou nájmu SN 08/20, ul. Kollárova č.p. 590, Kutná Hora
25.03.2020 16.04.2020 pdf 256/20
stanovení počtu podpisů na petici pro volby do zastupitestev obcí (obec Bernardov)
25.03.2020 16.04.2020 pdf 255/20
seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev pověřenému obecnímu úřadu - MěÚ Kutná Hora
24.03.2020 pdf 254/20
Oznámení o změně ceny vodného a stočného
23.03.2020 08.04.2020 pdf 253/20
oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Petra Wolfová
‹‹       2 4      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru