Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
12.04.2021 28.04.2021 pdf 334/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - k.ú.Poličany, Malešov, Bahno
12.04.2021 28.04.2021 pdf 333/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Ortenova a ul. Školní, KH
12.04.2021 28.04.2021 pdf 331/21
prodloužení platnosti stavebního povolení - I/2 Malín - Nové Dvory - komunikace a most
12.04.2021 11.05.2021 pdf 330/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
12.04.2021 28.04.2021 pdf 329/21
územní rozhodnutí - vodovodní a kanalizační přípojky v Neškaredicích
12.04.2021 28.04.2021 pdf 328/21
územní rozhodnutí - vodovodní a kanalizační přípojka v Perštejnci
09.04.2021 26.04.2021 pdf 327/21
zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu - Útěšenovice - Borová
09.04.2021 26.04.2021 pdf 326/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Ke Kameni v k.ú. Malín u KH
09.04.2021 26.04.2021 pdf 325/21
stanovení přechodné úpravy provozu - oprava přejezdu P5975 (Malešov)
09.04.2021 26.04.2021 pdf 324/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kremnická, KH
09.04.2021 26.04.2021 pdf 323/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Městys Malešov
09.04.2021 11.05.2021 pdf 321/21
Daň z nemovitých věcí na rok 2021
08.04.2021 26.04.2021 pdf 320/21
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice III/3274
08.04.2021 12.05.2021 pdf 319/21
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
08.04.2021 11.05.2021 pdf 318/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
08.04.2021 10.05.2021 pdf 317/21
zahájení společného územního a stavebního řízení - domovní vrtaná studna, k.ú.Předbořice
08.04.2021 12.05.2021 pdf 316/21
nemovitosti v k.ú.Zbraslavice
08.04.2021 26.04.2021 pdf 315/21 D
Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Zbraslavice (grafická příloha)
08.04.2021 26.04.2021 pdf 315/21 C
Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Zbraslavice (grafická příloha)
08.04.2021 26.04.2021 pdf 315/21 B
Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Zbraslavice (grafická příloha)
‹‹       2 4 5      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru