Oznámení

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.03.2019 22.03.2020 pdf 339/19
Povinně zveřejňované údaje dobrovolného svazku obcí
05.03.2019 31.12.2019 pdf 273/19
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí - seznam neznámých vlastníků k 1.2.2019
01.03.2019 31.12.2019 pdf 254/19
výzva pro vlastníky lesů - Kůrovecová kalamita, povinnosti vlastníků lesa
07.01.2019 31.12.2019 pdf 24/19
zveřejňování rozpočtových dokumentů Mikroregionu Kutnohorsko
02.01.2019 31.12.2019 pdf 10/19
Harmonogram svozu odpadu \"z ulice\" v roce 2019
02.01.2019 31.12.2019 pdf 4/19
zveřejnění rozpočtových dokumentů Města Kutná Hora
02.01.2019 31.12.2019 pdf 1/19
poskytování příspěvku na realizaci kanalizační přípojky
07.12.2018 31.12.2019 pdf 1354/18
VHS - úprava ceny vodného a stočného v roce 2019
07.12.2018 31.12.2019 pdf 1350/18
projekt - Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk
15.11.2018 31.12.2019 pdf 1277/18
termíny svateb - rok 2019 (obřadní síň Vlašský dvůr)
02.07.2018 01.07.2019 pdf 701/18
Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2017
13.05.2015 31.03.2020 pdf 331/15
Doručování korespondence občanům, kteří mají přidělenou úřední adresu Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora - informace, upřesnění
‹‹       2
Home » Městský úřad » Úřední deska » Oznámení

Nahoru