Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
23.07.2020 11.09.2020 pdf 658/20
dražba nemovité věci, povinný: Ladislav Janda
22.07.2020 07.08.2020 pdf 657/20
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemku parc.č. 464/16 v k.ú. Svatý Mikuláš
22.07.2020 07.08.2020 pdf 656/20
schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla \"Novostavba vodovodu - obec Želivec\"
22.07.2020 07.08.2020 pdf 655/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora 
21.07.2020 06.08.2020 pdf 654/20
omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci v k.ú. Kutná Hora (parkoviště)
21.07.2020 06.08.2020 pdf 653/20
stavební záměr - domovní čistírna odpadních vod, obec Úžice
20.07.2020 05.08.2020 pdf 652/20
rozhodnutí k omezení veřejného přístupu na účel. komunikaci na pozemku parc. č. 1048 v obci Miskovice
17.07.2020 11.08.2020 pdf 644/20
uzavřít souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků v k.ú. Kutná Hora
17.07.2020 11.08.2020 pdf 643/20
směnit část pozemku v k.ú. Červené Janovice, Zdeslavice a Sedlec u Kutné Hory
17.07.2020 11.08.2020 pdf 642/20
zřídit předkupní právo jako věcné břemeno k pozemku v majetku města Kutná Hora p.č. 1266
17.07.2020 11.08.2020 pdf 641/20
směnit části pozemků p.č. 662/27 a 662/32 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ...
16.07.2020 19.08.2020 pdf 635/20
pronájem prostor sloužící podnikání za účelem masérských a fyzioterapeutických služeb - hala Klimeška
16.07.2020 20.08.2020 pdf 634/20
pronájem bytu 1+kk v ul. Benešova, čp. 647, Kutná Hora
14.07.2020 14.08.2020 pdf 623/20
oznámení řízení o vydání návrhu Změny č. 1 Vymezení zastavěného území obce Černíny
09.07.2020 10.08.2020 pdf 615/20
oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému projednání pro stavbu ČOV - domovní včetně kanalizační a elektro přípojky, žadatel: Jiří Pokorný a Milada Pokorná 
09.07.2020 10.08.2020 pdf 614/20
oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému projednání pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jiří Dvořák a Věra Dvořáková
09.07.2020 10.08.2020 pdf 613/20
oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému projednání pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jiří Dvořák a Simona Dvořáková
08.07.2020 24.08.2020 pdf 608/20
oznámení o vystavení návrhu územního plánu Hlízov
29.06.2020 31.08.2020 pdf 592/20
oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému projednání pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jaroslava Schovancová
29.06.2020 10.08.2020 pdf 591/20
dražba nemovité věci, povinný: Fiura Jaroslav
‹‹      1 3 5      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru