Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
29.04.2021 01.06.2021 pdf 421/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora      \r\n \r\n   \r\n   \r\n
28.04.2021 14.05.2021 pdf 419/21
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Na Náměti u č.p. 412 a 419, KH
28.04.2021 31.05.2021 pdf 418/21
zahájení společného územního a stavebního řízení - domovní čistírna odpadních vod - k.ú.Bludov
28.04.2021 05.07.2021 pdf 417/21
odročení dražebního roku - povinný: E. Mach
27.04.2021 13.05.2021 pdf 416/21
návrh stanovení místní úpravy provozu - silnice č. III/1267 ve Zruči nad Sázavou
27.04.2021 30.05.2021 pdf 415/21
návrh zadání územního plánu Vidice
27.04.2021 19.05.2021 pdf 414/21
přerušení dodávky elektřiny - KH - Karlov
27.04.2021 28.05.2021 pdf 413/21
zahájení společné územní a stavebního řízení - domovní čistírna odpadních vod - k.ú.Sudějov
27.04.2021 28.05.2021 pdf 412/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora       
26.04.2021 18.05.2021 pdf 407/21
přerušení dodávky elektřiny - KH - Vnitřní Město - Husova ul.
26.04.2021 25.05.2021 pdf 406/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora       
26.04.2021 26.05.2021 pdf 392/21
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
23.04.2021 13.05.2021 pdf 391/21
prodej movité věci - sport. výsledková tabule
23.04.2021 28.05.2021 pdf 389/21
movitý majetek - dlužník: Faraday Grid Czech s.r.o.
23.04.2021 28.05.2021 pdf 388/21
movitý majetek - dlužník: Faraday Grid Czech s.r.o.
23.04.2021 28.05.2021 pdf 387/21
movitý majetek - dlužník: Faraday Grid Czech s.r.o.
23.04.2021 28.05.2021 pdf 386/21
movitý majetek - dlužník: Faraday Grid Czech s.r.o.
22.04.2021 25.05.2021 pdf 382/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora       
21.04.2021 21.05.2022 pdf 378/21
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
21.04.2021 24.05.2021 pdf 376/21
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora        
‹‹      1 3 5      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru