Jiné export PDF

Kapička Vlastimil , Ing.

Adresa  
Telefon 327710214
Email
Sekce / oddělení Odbor reg.rozvoje a územního plánování
Číslo místnosti  
Funkce vedoucí odboru
Pracovní náplň