Jiné export PDF

Kruliš Ondřej , Ing.

Adresa  
Telefon 327710262
Mobil 724191852
Email
Sekce / oddělení Oddělení vodoprávního úřadu
Číslo místnosti 322
Funkce zástupce vedoucího odboru, vedoucí vodoprávního úřadu
Pracovní náplň