Zápůjčky z FRB a příspěvky na kanalizační přípojky